De makelaardij gaat sluiten per 31-12-2023 | Lees meer

AANKOOP

AANKOOPMAKELAAR

Zelf een woning gezien en toch de zekerheid van een Makelaar?  

De makelaar die een woning in verkoop heeft, treedt op namens en voor de verkoper. Juist daarom is het belangrijk dat je je eigen aankoopmakelaar meeneemt die objectief naar de woning kijkt en die professioneel kan onderhandelen. Dit kan o.a. vanaf het moment dat je een woning gevonden hebt en denkt over te gaan tot onderhandelen. Wat doe ik zoal:

 • Vaststellen waarde woning  (waardebepaling)
 • Beoordelen bouwkundige staat 
 • Beoordelen juridische aspecten woning
 • Begeleiden en voeren onderhandelingen
 • Bouwkundige keuring bespreken
 • Adviseren en begeleiding volledige verdere aankooptraject tot aan notariele overdracht
 • Inplannen en uitvoeren eindinspectie
 • Aftersales begeleiding

Gebieden waarin ik onder andere werk; Lansingerland (Bleiswijk, Berkel, Bergschenhoek), Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Benthuizen, Waddinxveen, Zevenhuizen, Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen.

Contact Opnemen

Woning kopen FAQ

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. Er zijn bepaalde vragen die regelmatig terugkomen als het gaat over een woning kopen. Hieronder vindt u een aantal van de meest voorkomende vragen. De vragen zijn voorzien van overzichtelijke antwoorden.

 • 1. Hoe komt de koop van een woning tot stand?

  Wordt je het, als koper, eens met de verkoper over zaken als de koopprijs, de opleverdatum en de ontbindende voorwaarden, dan zal de verkoopmakelaar de afspraken schriftelijk vastleggen in de voorlopige koopakte. Naast de koopprijs zijn de ontbindende voorwaarden van belang. Het is niet vanzelfsprekend dat ontbindende voorwaarden worden vastgelegd. Wilt u een ontbindende voorwaarde voor de financiering? Geef dit dan aan op het moment dat je een bod uitbrengt. Je dient het daarnaast als koper en verkoper eens te zijn over aanvullende afspraken voor het opmaken van de koopakte. Aanvullende afspraken bevatten onder meer een mogelijke boeteclausule als een van de betrokken partijen de verplichtingen niet nakomt. Hebben zowel de koper als de verkoper de koopakte ondertekend en heeft de koper hiervan een afschrift ontvangen, dan gaat de wettelijke bedenktijd in. Als er geen obstakels zijn zal de uiteindelijke overdracht van de woning plaatsvinden bij de daartoe aangewezen notaris op de overeengekomen opleverdatum.

 • 2. Wat is de wettelijke bedenktermijn?

  Binnen de wettelijke bedenktermijn heb je, als koper, de mogelijkheid om van de koop af te zien. Je wordt daarmee in de gelegenheid gesteld om eventuele deskundigen ter raadplegen. Deze wettelijk vastgelegde bedenktermijn duurt minimaal drie dagen. De looptijd gaat in op het moment dat u een afschrift van de door beide partijen ondertekende koopakte heeft ontvangen. De bedenktermijn loopt af om middagnacht op de laatste dag van de termijn. Om hoe laat je een afschrift van de akte heeft ontvangen is daarbij niet van belang.

 • 3. Wanneer is er sprake van onderhandeling?

  Onderhandelingen kunnen niet afgedwongen worden. Pas op het moment dat de verkopende partij reageert op uw bod is er sprake van een onderhandeling. Deze reactie kan een tegenbod zijn, het kan ook zijn dat de verkoopmakelaar aangeeft dat u in onderhandeling bent. Let op! Als de verkoopmakelaar te kennen geeft het bod aan de verkoper te overleggen, is er van onderhandeling nog geen sprake.

 • 4. Mag de verkoper een hoge prijs voor de woning vragen?

  Ja, het is de verkoper vrij een vraagprijs vast te leggen. Je kunt als koper onderhandelen over de prijs, maar het is uiteindelijk de verkoper die beslist om een bod al dan niet te accepteren. Dit geldt overigens niet alleen voor de prijs. Het is de verkopende partij die beslist of hij/zij de woning wil verkopen aan een bepaalde koper. Zijn verkoper en koper het eens over alle belangrijke zaken, dan kan een koopakte getekend worden.

 • 5. Mag de verkoper meerdere onderhandelingen tegelijkertijd voeren?

  Ja, dat mag. De verkoper en/of de verkoopmakelaar kunnen met meerdere partijen tegelijkertijd onderhandelen. Je dient hierover wel op de hoogte gebracht worden.

 • 6. Kosten koper, wat houdt dat precies in?

  Vaak wordt een woning op basis van kosten koper, k.k., verkocht. Dit betekent dat de koper de kosten voor de overdacht van de woning betaald. Tot de kosten koper behoren onder meer de volgende kostenposten: • Overdrachtsbelasting. • Notariskosten voor de opmaak van de leveringsakte. • Kadasterkosten voor het inschrijven van de leveringsakte. Bovendien dien je , als koper, ook rekening te houden met de volgende kosten: • Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte. • Kadasterkosten voor het inschrijven de hypotheekakte. Makelaarskosten vallen nooit onder de kosten koper. Maak de verkoper gebruik van de diensten van een verkoopmakelaar? Dan betaalt de verkoper de kosten die aan de dienstverlening zijn verbonden. Schakel je een aankoopmakelaar in? De servicekosten van de betreffende makelaar zijn dan als vanzelfsprekend voor jouw rekening.

 • 7. Wat houdt onder bod zijn in?

  Geeft de verkoopmakelaar aan ‘onder bod’ te zijn? Dan houdt dat in dat er een serieuze kandidaat is, waarmee wordt onderhandelt. Dit betekent niet dat er geen bezichtigingen van de woning meer plaats kunnen vinden. Als er sprake is van ‘onder bod’ zijn op het moment dat u of een andere potentiële koper de woning bezichtigen, dan moet de verkoopmakelaar hiervan wel melding maken.

 • 8. Ik bied de vraagprijs, moet de verkoper hiermee akkoord gaan?

  Nee, zeker niet. Het is door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland, bepaald dat de vraagprijs niet meer is dan een uitnodiging tot het doen van een bod. De vraagprijs bieden is een bod zoals elk ander hoger of lager bod. Het staat de verkoper vrij om uw bod te aanvaarden of af te wijzen. Het kan ook voorkomen dat de verkoopmakelaar namens de verkoper een tegenbod doet. Het is daarmee ook mogelijk om de vraagprijs gedurende de onderhandelingsfase te verhogen.

 • 9. Mag de vraagprijs tijdens de onderhandelingen verhoogd worden?

  Ja, dat mag. Aangezien de vraagprijs een uitnodiging is om een bod uit te brengen, kan de verkoper op elk moment beslissen de vraagprijs aan te passen. Dit kan zowel een aanpassing naar boven als beneden zijn. Onderhandelingen houden vaak meerdere biedingen over en weer in. Doe je u als koper een tegenbod dat afwijkt van het bod van de verkoper, dan vervalt dit eerdere bod. Als de partijen elkaar naderen in de onderhandelfase kan de verkoper alsnog besluiten het tegenbod nogmaals te verhogen. Je hebt op jouw beurt de mogelijkheid om het bod weer te verlagen.

 • 10. Ik ben in onderhandeling en nu wordt het verkoopsysteem gewijzigd. Mag dit zomaar?

  Ja, een van de betrokken partijen kan een lopende onderhandeling beëindigen. Dit kan voorkomen als er meerdere belangstellenden zijn die allen de vraagprijs hebben geboden of deze benaderen. Het is dan moeilijk voor een verkopende partij om te bepalen wie de beste koper is. In overleg met de verkoper, kan de verkoopmakelaar besluiten om de biedprocedure te wijzigen en lopende onderhandelingen af te breken. Alvorens dit mogelijk is moeten eerst reeds gedane toezeggingen nagekomen worden. De verkoopmakelaar kan daarna onder meer kiezen voor een zogenaamde inschrijvingsprocedure. Tijdens zo’n procedure hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod op de woning uit te brengen.

 • 11. Waar moet ik op letten als ik een woning wil kopen?

  Wilt u een woning kopen? Dan is het goed om op de volgende zaken te letten: • Je woonwensen. Breng je woonwensen in kaart en kijk daarbij verder dan alleen de woning of het appartement. Hoe ziet de woonomgeving eruit? Welke faciliteiten zijn voorhanden? Hoe is het openbaar vervoer eventueel georganiseerd? Hou bij het in kaart brengen van uw wensen rekening met het budget dat u beschikbaar heeft voor een woning kopen. • Maximale maandlasten. Bepaal welk bedrag je maandelijks kunt en wilt besteden aan de woning van uw dromen. Je kunt zichzelf hierbij laten adviseren door onder meer een hypotheekadviseur. Het hypotheekbedrag dat je verantwoord kunt lenen hangt van verschillende factoren af. Denk hierbij onder meer aan uw maandelijkse inkomsten en uitgaven en de waarde van de woning. • Bouwkundige staat van de woning. Kijk kritisch naar de algemene staat van onderhoud, achterstallig onderhoud en eventuele gebreken van de woning. Door dit te doen kun je scherp onderhandelen. 

 • 12. Zijn er bij het kopen van een appartement extra punten van aandacht?

  Een appartement verdient net als een woning kopen de nodige aandacht. Indien je een aankoopmakelaar inschakelt zal deze voor je letten op belangrijke zaken als: • Hoogte van de jaarlijkse servicekosten • Huishoudelijk reglement van de V.V.E. • Splitsingsaktes • Financieel jaarverschil V.V.E. • Notulen laatste V.V.E. vergadering • Nagaan of de V.V.E. recentelijk beslissingen heeft genomen met financiële gevolgen

 • 13. Wie bepaald de keuze voor een notaris bij een woning kopen?

  In de meeste gevallen kun je, als koper, de keuze voor een notaris maken. De koper is immers degene die de notariskosten voor zijn of haar rekening neemt. Je bent daarom vrij om een keuze te bepalen. Betreft het een nieuwbouwproject dat op basis van vrij op naam wordt verkocht? Dan is het doorgaans de projectmakelaar die de notaris aanwijst. Vrij op naam betekent dat alle overdrachtskosten zijn inbegrepen. In uitzonderlijke gevallen kan een verkopende partij redenen hebben om een notaris aan te wijzen. Dit zal dan als onderdeel van de verkoopvoorwaarden aan de koper kenbaar worden gemaakt. 

 • 14. Moet ik een aankoopmakelaar inschakelen bij een woning kopen?

  Nee, er is geen wettelijke verplichting om een aankoopmakelaar in te schakelen als je een woning koopt. Maakt de verkoper gebruik van de diensten van een verkoopmakelaar? Hou er dan wel rekening mee dat deze makelaar uitsluitend de belangen van de verkoper behartigt. Een aankoopmakelaar behartigt jouw belangen. 

Contact Opnemen